The Soul.,IČ: 760 54 994, se sídlem Blatenská 2180/5, 148 00 Praha 4 – Chodov, s adresou provozovny Filipova 2013, 148 00 Praha 4 – Chodov Úvodní ustanovení a vymezení pojmů Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené The Soul, IČ: 760 54 […]