Spoušťové body (Trigger pointy) jsou charakteristické změny lokálního svalového napětí, nadměrně dráždivá místa ve svalech (uzlíky), které způsobují bolest a omezení pohybu. Bolest se často manifestuje v tzv. zóně přenesené bolesti, charakteristické pro daný Trigger point. Technika ošetření trigger pointů vychází z vědeckých poznatků v oblasti myofasciálního systému. Ošetřením trigger pointu a použitím dalších technik […]