Vystudovala jsem předškolní, mimoškolní a sociální pedagogiku, pracovala na pozici sociální kurátorky mentálně a fyzicky handicapovaných mužů. Jako dobrovolnice jsem se věnovala mentálně, fyzicky a sociálně handicapovaným dětem a pod záštitou Českého Červeného Kříže jsem působila jako preventistka drogových závislostí a AIDS. Nemálo životních i pracovních zkušeností a především role manželky a mámy dokazují, že víc než […]